Po – Pi 7:30 – 16:30
So – Ne Zatvorené

Telefón: 0948 544 525
Email: info@bestgas.sk

Prevádzka:
Viničianska Cesta 19, 90201, Pezinok

Bezpečnosť

Platné bezpečnostné predpisy

Tlakové fľaše môžu pri nevhodnom skladovaní predstavovať výrazné nebezpečenstvo, kedy môže dôjsť napr. k nekontrolovanému úniku plynu v dôsledku poškodenia nádoby s plynom alebo k explózii pôsobením vysokých teplôt. Je preto nutné mať pri skladovaní tlakových nádob s plynmi vždy na pamäti týchto 5 zásad:

 • Chrániť plynové fľaše pred zahriatím nad 50 °C.
 • Nevystavovať plynové fľaše otvorenému ohňu.
 • Chrániť plynové fľaše pred koróziou.
 • Zabrániť pádu a mechanickému poškodeniu plynových fliaš.
 • Zamedziť prístupu nepovolaných osôb k plynovým fľašiam.

Skladovanie na voľnom priestranstve

Spravidla je skladovanie na voľnom priestranstve tým najlepším variantom – odvetrávanie skladu tak bude celkom prirodzené. Pre otvorené sklady umiestnené vonku naviac platí, že minimálne z jednej strany musia zostať otvorené. Za otvorenú stranu skladu sa považuje i obvodová stena skladu v otvormi (drátená sieť). Uzavretý sklad musí mať zabezpečené prirodzené alebo nútené vetranie dľa STN 07 8304.

Skladovanie v uzavretých priestoroch

Skladovanie plynových fliaš na voľnom priestranstve je z mnohých pohľadov ideálne, nie vždy však realizovateľné. Za podmienky dodržania bezpečnostných opatrení je však možné i skladovanie vo vnútri budov. Musí byť zabezpečené dostatočné odvetrávanie a dodržané ďalšie bezpečnostné požiadavky:

 • oddeľujúca konštrukcia dvoch skladov s odonosťou REI 90,
 • skladovací priestor musí mať samozatváracie požiarne odolné dvere,
 • v skladovacom priestore pre horľavé plyny musia byť všetky ďalšie komponenty a elektrické zariadenia vo verzii Ex,
 • podlaha musí byť z nehorľavého materiálu,
 • medzi plynovými fľašami s horľavými plynmi a fľašami s oxidačnými plynmi musí byť v sklade zachovaná vzdialenosť minimálne 1 meter,
 • v skladovacom priestore nesmú byť žiadne šachy, kanály, odtoky alebo vstupy do pivníc,
 • teplota nesmie prekročiť kritickú teplotu žiadneho skladovaného plynu.